ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
901 ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) 12 1 2 1 1 2 1 2 1
902 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
903 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 12 1 2 2 1 1 2 1 1
904 ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) 12 1 1 1 1 2 1 2 2
905 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
906 ตรอกบ้านพานถม 11.5 1 2 1 1 1 1 1 3
907 ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
908 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
909 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 11.5 1 1 2 1 1 1 1 3
910 ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
911 ถนนเรารักในหลวง 11.5 1 1 1 3 1 1 1 1
912 ซอยศรีอยุธยา 11 11.5 1 2 1 2 1 1 1 2
913 ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
914 ซอยโกลิต 11.5 1 1 1 1 2 2 1 2
915 ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
916 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
917 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 11.5 1 1 1 2 1 3 1 1
918 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) 11.5 1 1 1 3 2 1 1 1
919 ซอยเจริญพร 2 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
920 ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) 11.5 1 4 1 1 1 1 1 1
921 ซอยสุทธิศึกษา 11.5 1 3 1 1 2 1 1 1
922 ซอยโพธิ์แก้ว 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
923 ซอยพัฒนช่าง 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
924 ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) 11 1 1 1 2 1 1 2 1
925 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 11 1 1 1 1 1 3 1 1
926 ซอยสวลี 11 1 2 1 2 1 1 1 1
927 ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) 11 1 3 1 2 1 1 1 1
928 ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) 11 1 1 1 1 2 1 2 1
929 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 11 1 1 1 1 1 3 1 1
930 ถนนสราญรมย์ 11 1 1 1 2 1 1 2 1
931 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 11 1 1 2 2 1 1 1 1
932 ซอยพิบูลวัฒนา 1 11 1 2 1 2 1 2 1 1
933 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 11 1 2 1 1 1 1 1 2
934 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 11 1 1 2 1 1 2 1 1
935 ซอยวิภาวดีรังสิต 26 11 1 2 1 1 1 2 1 1
936 ซอยรังรักษ์เหนือ 34 11 1 2 1 1 1 1 1 2
937 ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) 10.5 1 2 1 1 1 1 1 2
938 ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 10.5 1 2 1 1 2 1 1 1
939 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 10.5 1 2 1 1 1 1 1 1
940 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 10.5 1 1 1 1 1 2 1 1
941 ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 10.5 1 3 1 1 1 1 1 1
942 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 10.5 1 1 1 1 1 1 2 1
943 ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร 10.5 1 2 1 2 1 1 1 1
944 ซอยประชานิมิตร 1 10.5 1 2 1 2 1 1 1 1
945 ซอยเจริญรัถ 16/1 10.5 1 1 1 1 2 1 2 1
946 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 10.5 1 1 1 2 1 2 1 1
947 ถนนนครปฐม 10 1 1 1 3 1 1 1 1
948 ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ 10 1 3 1 1 1 1 1 1
949 ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา 10 1 1 1 3 1 1 1 1
950 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 10 1 2 1 2 1 1 1 1
951 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
952 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 10 1 2 1 1 1 1 1 1
953 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) 10 1 2 1 1 1 1 1 1
954 ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) 10 1 1 1 1 1 1 2 1
955 ซอยจงรักษ์นรสิงห์ 10 1 1 1 2 1 1 1 1
956 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 9.5 1 1 1 2 1 1 1 1
957 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
958 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
959 ซอยอรพิน 9 1 1 1 1 1 1 1 1
960 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 9 1 1 1 2 1 1 1 1
961 ซอยรังรักษ์เหนือ 16 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
962 ซอยรังรักษ์เหนือ 10 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
963 ซอยดวงพร 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1

Pages