ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
401 ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) 19 1 1 1 2 5 1 5 2
402 ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) 19 1 3 3 3 4 1 3 1
403 ซอยชนะสงคราม 19 1 3 1 3 5 1 2 3
404 ถนนกิจพานิช 19 1 4 1 3 4 2 2 1
405 ซอยเจริญกรุง 45/1 19 1 5 1 2 5 1 2 2
406 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) 19 2 3 3 1 2 1 3 3
407 ซอยเสนากิจ 19 4 2 1 1 5 1 3 1
408 ซอยเจริญนคร 5/1 19 1 5 1 2 5 1 2 1
409 ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) 19 1 2 2 3 4 1 3 1
410 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
411 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
412 ซอยเทอดไท 33 19 1 4 2 1 4 2 1 3
413 ถนนพระรามที่ 6 19 1 3 2 3 3 2 3 1
414 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
415 ซอยสามเสน 6 (ซอยวรพงษ์) 19 1 3 1 3 3 1 4 2
416 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
417 ซอยสามเสน 4 (ซอยพระสวัสดิ์) 19 1 4 1 1 5 1 3 2
418 ถนนดิสมาร์ค 19 1 3 1 4 5 1 2 1
419 ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) 19 5 1 2 1 3 2 2 2
420 ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) 19 1 4 1 3 5 1 2 2
421 ถนนประชาชื่น 19 1 1 1 2 5 2 5 1
422 ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) 19 1 2 1 2 5 1 5 1
423 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 19 1 4 2 1 4 2 2 2
424 ซอยราชดำริ 1 19 1 3 1 3 3 1 2 4
425 ซอยสหมิตร 19 1 3 3 1 5 1 3 2
426 ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 19 1 1 1 3 5 3 2 2
427 ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ 19 1 3 1 2 4 1 4 1
428 ซอยสุขุมวิท 54/1 18.5 1 4 1 2 5 1 2 2
429 ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) 18.5 1 1 1 2 3 3 4 2
430 ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 2 4 1 2 5 1 1 1
431 ซอยธารารมณ์ 2 18.5 1 2 1 2 2 3 3 3
432 ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) 18.5 3 2 2 1 2 3 2 3
433 ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) 18.5 1 3 1 1 5 3 1 3
434 ตรอกโรงไหม 18.5 1 3 1 1 3 1 5 3
435 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ 18.5 1 3 1 2 5 1 3 2
436 ซอยรองเมือง 2 18.5 1 3 1 3 5 1 1 2
437 ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 18.5 1 4 1 4 5 1 1 1
438 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
439 ซอยสุขุมวิท 93 18.5 1 3 1 1 5 1 2 3
440 ถนนศรีอยุธยา 18.5 2 3 3 3 2 2 2 1
441 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 18.5 4 2 1 1 5 1 1 3
442 ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 18.5 5 1 1 1 5 3 1 1
443 ซอยเจริญพาณิชย์ (เซียงกง) 18.5 1 3 1 2 5 1 4 1
444 ซอยโรงยา 18.5 1 3 2 4 2 1 2 3
445 ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) 18.5 1 4 1 2 4 1 2 3
446 ถนนกำแพงเพชร 5 18.5 1 1 1 3 5 1 5 1
447 ซอยอิสรภาพ 12 18.5 3 3 1 3 2 1 3 2
448 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 18.5 1 1 1 4 4 1 4 1
449 ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
450 ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) 18.5 1 5 1 3 2 1 4 1
451 ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) 18.5 1 5 1 1 5 1 2 2
452 ถนนขวัญ 18.5 1 4 1 2 5 1 2 1
453 ซอยลาดพร้าว 1/1 18.5 1 4 1 4 3 1 2 2
454 ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
455 ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) 18.5 1 4 1 2 5 1 2 2
456 ซอยเจริญกรุง 65 (ซอย ณ นคร) 18.5 1 2 2 3 4 1 1 3
457 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) 18.5 1 3 1 3 4 2 3 1
458 ซอยเจ้าสัวสอน 18.5 1 2 1 1 5 1 5 1
459 ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) 18.5 1 4 1 3 5 1 1 2
460 ซอยอุทัย 18.5 1 2 1 3 5 1 3 2
461 ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) 18.5 1 3 1 3 5 1 2 2
462 ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
463 ซอยบ้านบาตร 18.5 1 4 1 2 5 1 2 1
464 ซอยประดิษฐชัย 18.5 4 3 1 2 2 1 2 2
465 ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) 18.5 1 2 1 2 3 1 4 4
466 ถนนพระรามที่ 3 18.5 3 3 1 4 3 2 1 1
467 ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) 18.5 1 2 1 2 5 2 2 2
468 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) 18 1 2 1 3 2 3 4 1
469 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
470 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) 18 1 1 1 3 5 4 1 2
471 ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) 18 1 1 1 2 4 2 5 1
472 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
473 ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) 18 1 4 1 3 5 1 2 1
474 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
475 ซอยวัดหิรัญรูจี 18 1 3 2 2 4 2 2 1
476 ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) 18 1 3 1 5 2 1 2 2
477 ถนนกรุงแมน 18 1 4 1 3 5 1 2 1
478 ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) 18 2 2 1 1 3 2 3 3
479 ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) 18 1 3 1 4 2 1 2 3
480 ถนนนาคราช 18 2 3 1 1 5 1 3 2
481 ซอยเศรษฐการ 18 1 1 1 2 5 1 5 1
482 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) 18 1 2 1 1 4 3 4 1
483 ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) 18 5 1 1 1 3 2 2 2
484 ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) 18 2 2 1 2 3 2 4 1
485 ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18 1 5 1 2 5 1 1 1
486 ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 18 1 3 1 3 2 3 2 2
487 ถนนวรจักร 18 1 4 2 4 1 2 1 2
488 ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) 18 1 4 1 3 2 3 2 1
489 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
490 ซอยปราโมทย์ 2 18 5 2 1 1 4 1 2 2
491 ถนนสว่าง 18 1 4 1 3 3 1 3 1
492 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) 18 1 3 1 1 5 1 5 1
493 ถนนเทศบาล สาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
494 ซอยลูกหลวง 12 18 3 3 2 2 2 1 2 2
495 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
496 ตรอกนาวา 18 1 4 1 2 5 1 1 2
497 ถนนเทศบาลสาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
498 ถนนรามคำแหง 18 1 3 2 3 2 2 2 1
499 ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 17.5 1 4 1 3 5 1 1 1
500 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2

Pages