ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
601 ซอยอารีย์ 5 16.5 1 1 1 2 3 2 3 2
602 ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) 16.5 1 3 1 3 4 1 2 1
603 ซอยอิสรภาพ 20 16.5 1 1 1 3 5 1 2 1
604 ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) 16 1 3 1 1 5 1 2 1
605 ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) 16 2 2 1 2 2 1 3 2
606 ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) 16 1 3 1 4 2 1 2 1
607 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 16 1 2 1 3 4 1 3 1
608 ถนนสุทธาวาส 16 1 1 1 3 3 2 2 2
609 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 16 1 2 1 1 3 3 3 1
610 ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) 16 1 1 2 2 5 1 2 1
611 ซอยนครเกษม 5 16 1 3 1 3 5 1 1 1
612 ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) 16 2 2 1 2 2 2 2 2
613 ซอยน้อมจิตร 16 4 1 1 1 4 1 2 1
614 ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) 16 2 2 1 1 3 2 3 2
615 ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) 16 2 2 1 3 3 1 2 1
616 ซอยเพชรบุรี 32 16 1 3 1 3 2 2 2 1
617 ซอยว.ค. เพชรบุรี 16 4 2 2 1 3 1 1 1
618 ถนนทรัพย์สิน 16 1 3 1 3 2 1 2 3
619 ซอยเพชรบุรี 30 16 1 3 1 3 2 1 2 2
620 ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) 16 1 1 4 1 2 2 2 2
621 ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) 16 1 2 1 3 4 1 3 1
622 ซอยน้อมจิตต์ 16 4 1 1 1 4 1 2 1
623 ซอยสามพระยา 1 16 1 2 1 3 3 1 3 1
624 ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) 16 1 2 1 3 3 2 2 1
625 ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) 16 1 3 1 3 1 1 2 4
626 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 16 1 1 1 1 5 2 2 1
627 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 1 2 1 2 2 2 2 2
628 ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) 16 1 2 1 3 3 1 2 2
629 ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 16 1 1 1 4 5 1 1 1
630 ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) 16 1 3 1 3 2 1 1 3
631 ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) 16 1 3 1 3 5 1 1 1
632 ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) 16 1 1 1 2 5 1 3 1
633 ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) 16 1 2 1 1 5 2 1 2
634 ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) 16 1 2 1 1 2 4 3 1
635 ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) 16 4 1 1 1 2 2 2 2
636 ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 16 1 4 1 2 2 1 1 3
637 ซอยชัยมงคล 1 16 1 4 1 3 2 1 2 1
638 ถนนโภคี 16 1 3 1 3 5 1 1 1
639 ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
640 ถนนหน้าหับเผย 15.5 1 3 1 2 2 2 2 2
641 ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) 15.5 1 2 1 3 5 1 1 1
642 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 15.5 1 2 2 2 2 2 2 2
643 ถนนมโนรม 15.5 1 4 1 3 1 1 1 3
644 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
645 ตรอกหลังวัดหัวลำโพง 15.5 1 4 1 3 1 1 1 3
646 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) 15.5 1 2 1 4 2 1 2 2
647 ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) 15.5 3 1 1 2 4 1 2 1
648 ซอยนิวมเหสักข์ 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
649 ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) 15.5 2 3 1 2 2 1 2 2
650 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) 15.5 1 1 1 2 5 1 2 1
651 ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) 15.5 1 3 1 3 3 1 2 1
652 ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) 15.5 1 4 1 1 5 1 1 1
653 ซอยศาลาต้นจันทน์ 15.5 4 2 1 3 1 1 2 1
654 ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
655 ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 15.5 1 3 1 3 3 1 1 2
656 ซอยสว่าง 7 15.5 1 4 1 3 2 1 2 1
657 ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) 15.5 1 4 1 1 3 1 2 1
658 ซอยหลังสวน 7 15.5 1 1 1 3 2 1 4 2
659 ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) 15.5 1 3 1 2 3 1 2 2
660 ซอยสะพานเหลือง 15.5 2 3 1 2 2 1 2 1
661 ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) 15.5 5 1 1 1 2 1 2 1
662 ซอยเจริญกรุง 52 15.5 1 2 1 3 2 1 2 3
663 ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) 15.5 4 1 1 2 2 1 2 2
664 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
665 ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) 15.5 1 3 1 3 2 1 2 1
666 ซอยสมคิด 15.5 1 1 1 3 3 1 4 1
667 ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) 15.5 1 2 1 1 4 1 2 3
668 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 15.5 1 2 2 1 2 3 2 1
669 ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 15.5 1 2 1 3 5 1 1 1
670 ซอยวังหลัง 11 15.5 1 4 1 3 2 1 1 2
671 ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 15.5 1 2 1 3 5 1 1 1
672 ซอยอัครนิธิ 15.5 5 1 1 1 2 1 2 2
673 ซอยหลังสวน 3 15 1 1 1 3 2 1 3 2
674 ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) 15 3 2 1 3 2 1 1 1
675 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) 15 1 3 1 2 2 1 3 1
676 ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) 15 1 3 1 1 2 2 2 2
677 ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) 15 1 3 1 3 2 1 2 1
678 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) 15 1 2 1 3 2 1 4 1
679 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 15 1 5 1 3 1 1 1 2
680 ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) 15 1 3 1 2 3 1 2 1
681 ซอยสวัสดี 15 1 3 1 2 2 1 2 2
682 ซอยยายชี 15 1 3 1 3 2 1 2 1
683 ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) 15 1 3 1 3 3 1 1 1
684 ซอยสามเสน 8/1 15 1 1 1 3 2 1 3 2
685 ซอยสุขุมวิท 54 (ซอยรัตนพราหมณ์) 15 1 2 2 2 3 1 2 1
686 ซอยเพชรบุรี 29 15 1 3 1 2 2 1 2 2
687 ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) 15 1 1 1 2 3 1 4 1
688 ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) 15 1 3 1 3 2 1 2 2
689 ซอยสามเสน 8 15 1 3 1 2 2 1 2 2
690 ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
691 ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) 15 1 3 1 3 1 1 2 2
692 ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) 15 1 3 1 3 2 1 2 1
693 ซอยพิบูลวัฒนา 4 15 1 2 1 2 3 2 3 1
694 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
695 ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) 15 1 1 1 3 5 1 2 1
696 ซอยไผ่สิงห์โต 15 1 1 1 4 2 2 2 1
697 ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) 15 1 3 1 1 5 1 1 1
698 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 15 1 1 2 1 2 2 2 2
699 ตรอกภานุมาศ 15 1 3 1 2 2 1 2 2
700 ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) 15 1 2 1 2 5 1 1 1

Pages