ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
101 ซอยต้นสน 24.5 2 1 1 4 5 2 5 3
102 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ 24.5 2 2 2 2 5 3 5 3
103 ซอยปทุมคงคา 24.5 5 3 1 3 5 1 4 2
104 ซอยสันติภาพ 1 24.5 1 4 1 3 5 2 5 3
105 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24.5 1 3 2 3 5 2 5 2
106 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 24.5 1 5 2 3 5 2 3 3
107 ถนนพะเนียง 24.5 1 3 2 3 5 2 5 3
108 ถนนสารสิน 24.5 3 2 2 3 4 2 4 3
109 ซอยไมตรีวานิชย์ 24.5 4 3 4 3 5 1 2 2
110 ถนนดำรงรักษ์ 24.5 1 2 2 3 5 2 5 4
111 ซอยรามบุตรี 24.5 5 1 1 2 5 2 5 2
112 ซอยจินดาถวิล 24 1 4 2 4 4 2 3 3
113 ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) 24 2 3 1 2 5 2 5 3
114 ซอยสามเสน 2 24 4 3 1 3 5 1 4 2
115 ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) 24 2 1 2 3 5 3 5 2
116 ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) 24 1 3 2 1 5 2 5 4
117 ซอยจันทน์ 44 24 1 3 1 2 5 4 4 3
118 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
119 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
120 ซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ตรอกวังหลัง) 24 3 4 1 3 5 2 2 3
121 ถนนตรีมิตร 24 1 3 2 4 5 2 5 1
122 ถนนเชียงใหม่ 24 1 3 1 4 5 2 5 2
123 ถนนเชตุพน 24 4 1 2 3 4 4 4 1
124 ถนนบำรุงเมือง 24 2 4 3 3 4 2 4 1
125 ซอยมเหสักข์ 2 24 1 4 1 2 5 4 2 4
126 ถนนพระจันทร์ 24 1 2 2 4 5 3 5 2
127 ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) 24 2 2 2 4 5 1 5 2
128 ถนนประชาธิปก 24 4 3 2 4 3 2 3 2
129 ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) 24 1 2 3 2 5 3 5 3
130 ถนนศรีเวียง 24 1 2 2 2 5 2 5 4
131 ถนนเจริญเวียง 24 1 4 2 2 5 3 3 4
132 ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) 24 2 1 2 4 5 2 4 2
133 ถนนบูรณศาสตร์ 24 3 3 2 2 4 2 3 4
134 ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 23.5 5 2 3 3 4 1 4 1
135 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) 23.5 2 2 3 2 4 2 4 4
136 ซอยอาเนี้ยเก็ง 23.5 5 4 1 3 5 1 1 3
137 ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) 23.5 1 4 2 1 5 4 2 4
138 ซอยสวนมะลิ 1 23.5 2 3 1 3 5 1 5 2
139 ถนนเพชรบุรี 23.5 1 2 2 3 5 2 5 2
140 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) 23.5 1 2 3 3 5 1 5 3
141 ถนนแพร่งนรา 23.5 5 4 1 3 5 1 2 2
142 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) 23.5 2 2 1 3 5 2 5 2
143 ถนนวิวัฒน์เวียง 23.5 1 5 3 3 5 1 2 3
144 ถนนเจริญรัถ 23.5 1 4 1 2 5 1 5 3
145 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 23 1 1 3 1 5 3 5 3
146 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
147 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 23 1 2 1 3 5 2 5 3
148 ซอยโปริสภา 23 1 1 3 4 5 3 4 1
149 ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) 23 4 3 2 1 5 2 3 2
150 ถนนมหาเศรษฐ์ 23 1 1 3 3 5 2 5 2
151 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
152 ถนนราชดำเนินกลาง 23 5 3 1 4 2 2 3 2
153 ซอยสยามสแควร์ 6 23 3 2 2 3 5 2 2 3
154 ถนนเกษมราษฎร์ 23 2 1 2 3 5 2 5 2
155 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
156 ถนนพิษณุโลก 23 1 2 2 3 5 2 4 3
157 ถนนทรัพย์ 23 1 2 2 3 5 1 5 3
158 ถนนสีหบุรานุกิจ 23 1 4 1 3 4 3 2 4
159 ซอยไพบูลย์สมบัติ 23 4 5 1 3 5 1 1 3
160 ซอยพิบูลวัฒนา 5 23 1 3 1 2 5 3 3 4
161 ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) 23 4 1 1 1 5 1 5 4
162 ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) 23 1 3 3 3 5 2 5 1
163 ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) 23 1 3 1 2 5 3 5 2
164 ถนนพ่วงศิริ 23 1 2 3 3 4 2 5 2
165 ซอยมเหสักข์ 3 23 1 4 2 2 5 1 2 4
166 ซอยสารภี 2 23 4 3 2 2 4 1 5 1
167 ถนนพระพิทักษ์ 23 1 5 3 3 5 1 2 3
168 ถนนลำพูนไชย 23 1 2 3 2 5 2 5 2
169 ถนนบุญศิริ 23 1 4 3 2 5 2 2 3
170 ถนนพญาไม้ 23 1 1 3 4 5 2 5 1
171 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
172 ซอยสยามสแควร์ 4 23 5 3 1 2 2 5 1 3
173 ถนนสาทรเหนือ 23 5 3 1 3 4 2 2 2
174 ถนนข้าวหลาม 22.5 1 3 3 3 5 2 4 1
175 ถนนบ้านหม้อ 22.5 1 4 2 1 5 1 3 4
176 ซอยชิดลม 22.5 1 2 2 2 5 1 5 3
177 ถนนมเหสักข์ 22.5 2 3 3 2 5 1 4 2
178 ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
179 ถนนหลักเมือง 22.5 2 3 1 3 4 2 5 2
180 ซอยคลองถมปทุมคงคา 22.5 1 3 3 3 5 1 5 1
181 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 22.5 1 2 1 5 4 2 5 1
182 ซอยอารีย์ 1 22.5 1 2 1 3 5 1 5 4
183 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
184 ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) 22.5 4 1 1 2 5 3 5 1
185 ถนนสาทรใต้ 22.5 5 3 1 3 4 2 2 2
186 ตรอกสาเก 22.5 2 1 1 3 5 2 4 4
187 ถนนมหาจักร 22.5 1 4 1 3 5 1 2 4
188 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 22.5 1 2 1 3 5 4 4 2
189 ถนนกลันตัน 22.5 3 3 1 2 5 3 4 1
190 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
191 ถนนมหาไชย 22.5 1 3 2 3 4 2 4 3
192 ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
193 ถนน ณ ระนอง 22 1 3 2 3 5 1 5 1
194 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
195 ซอยผลิตผล 22 3 4 1 3 5 1 1 3
196 ถนนประมวญ 22 5 1 3 2 3 1 3 3
197 ถนนจรูญเวียง 22 1 2 3 2 4 1 4 4
198 ซอยราชปรารภ 3 22 1 5 1 4 5 1 1 4
199 ซอยสยามสแควร์ 10 22 1 4 1 3 5 1 3 3
200 ถนนสุวินทวงศ์ 22 2 3 1 2 4 3 4 2

Pages