ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
801 ตรอกหมอเพชรพลอย 13.5 1 4 1 3 1 1 1 1
802 ซอยกุฎีจีน 13.5 1 2 1 5 1 1 1 1
803 ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) 13.5 1 1 2 2 2 1 2 1
804 ซอยหลังสโมสรทัพบก 13.5 1 2 1 2 1 2 2 2
805 ซอยหลังสวน 4 13.5 1 1 1 3 2 1 2 2
806 ซอยเอกมัย 1 (ซอยมาลย์มงคล) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 2
807 ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) 13.5 1 1 1 2 3 1 2 2
808 ถนนท่าเรือ 2 13.5 1 1 1 4 2 1 2 1
809 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 13.5 1 1 1 1 2 2 2 2
810 ซอยศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน (ซอยพุทธโอสถ) 13.5 1 3 1 3 1 1 2 1
811 ซอยจันทร์สถิตย์ 13.5 1 2 1 3 2 1 2 1
812 ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) 13.5 1 2 1 2 2 1 2 2
813 ซอยสุขุมวิท 91 13 1 2 1 1 2 1 2 1
814 ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 13 3 1 1 1 1 1 4 1
815 ซอยท่านเจริญ 13 1 4 1 3 1 1 1 1
816 ซอยสุขุมวิท 85 (ซอยวัฒนคาม 2) 13 1 2 1 1 2 1 2 1
817 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 13 3 1 1 1 1 2 1 2
818 ตรอกสี่นาย 13 1 4 1 3 1 1 1 1
819 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
820 ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) 13 1 1 1 3 1 1 1 3
821 ซอยอรรถกระวี 3 13 1 2 1 4 1 1 1 1
822 ซอยสาทร 4 (ซอยจงรักษ์นรสีห์) 13 1 1 1 3 2 1 2 1
823 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 13 1 2 1 1 2 2 2 2
824 ถนนดินแดง 13 1 2 1 3 1 1 1 2
825 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 13 1 2 2 1 2 1 2 1
826 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 2 13 1 3 1 3 1 1 1 2
827 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 13 1 2 3 1 1 2 1 1
828 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ซอยทองหล่อ) 13 1 1 3 2 2 1 2 1
829 ซอยเจริญนคร 14 แยก 13 (ตรอกปทุมวิทยา) 13 1 3 1 2 2 1 2 1
830 ซอยเศรษฐศิริ 13 1 1 1 3 1 2 2 1
831 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 13 1 2 1 3 1 1 1 3
832 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 13 1 2 1 3 1 1 1 2
833 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 13 1 2 1 1 2 2 2 1
834 ซอยพยนต์ 13 1 1 2 3 2 1 2 1
835 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-1 13 1 1 1 1 2 2 3 1
836 ซอยเจริญกรุง 60 (ซอยตลาดวัดสุทธิ) 13 1 3 1 2 1 1 1 2
837 ซอยลาดพร้าว 6 (ซอยอรุโณทัย) 13 1 2 1 2 2 1 2 1
838 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 13 1 2 3 1 2 1 2 1
839 ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) 13 1 3 1 2 1 1 1 2
840 ซอยลาดพร้าว 148 (ซอยสันติคม) 13 1 3 1 2 1 1 1 2
841 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) 13 1 2 1 1 3 1 2 1
842 ซอยลาดพร้าว 1 13 1 2 2 1 1 2 1 2
843 ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) 13 1 3 1 3 1 1 1 1
844 ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) 13 1 3 1 3 1 1 1 1
845 ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) 13 1 1 1 3 1 2 1 2
846 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
847 ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 13 1 2 1 1 2 2 2 1
848 ซอยโรงเรียนหัวหมากวิทยา 13 1 3 1 2 1 1 1 2
849 ซอยเจริญกรุง 6 (ซอยพิชิต) 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
850 ซอยสว่าง 4 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
851 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 12.5 1 3 1 1 2 1 2 1
852 ซอยรามคำแหง 87 (ซอยศรีเสวต) 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
853 ซอยเจริญนคร 14/2 (แกรนด์ทาวเวอร์อินน์) 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
854 ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) 12.5 1 2 1 1 2 1 2 2
855 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 12.5 1 2 1 1 1 4 1 1
856 ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
857 ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) 12.5 1 2 1 3 1 1 1 2
858 ซอยพิบูลวัฒนา 8 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
859 ซอยทองหล่อ 8 12.5 1 2 1 1 2 2 2 1
860 ถนนเพชรเกษม 12.5 1 2 1 2 2 1 2 1
861 ซอยพิบูลวัฒนา 12 12.5 1 2 1 1 1 3 2 1
862 ซอยพิบูลวัฒนา 3 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
863 ซอยศาลาแดง 1/1 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
864 ซอยศรีอยุธยา 5 (ซอยวิระยา) 12.5 3 1 1 1 2 1 2 1
865 ซอยลาดพร้าว 129 12.5 1 3 1 2 1 1 1 1
866 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
867 ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก 12.5 1 2 1 1 2 1 2 1
868 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
869 ซอยสุขุมวิท 58 (ซอยจิตตพงษ์) 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
870 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
871 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
872 ซอยจันทรเจริญสุข 12.5 1 1 1 1 2 2 2 2
873 ซอยลาดพร้าว 3 12.5 1 2 1 1 1 2 2 1
874 ซอยสนั่นสามัคคี 91/1 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
875 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1 12.5 1 3 1 2 1 1 1 1
876 ซอยวัดวิเศษการ 12.5 1 2 1 3 1 2 1 1
877 ซอยสว่าง 5 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
878 ซอยสวนเงิน 12 1 3 1 3 1 1 1 1
879 ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ 12 1 2 1 4 1 1 1 1
880 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 12 1 3 1 3 1 1 1 1
881 ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
882 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 12 1 3 1 3 1 1 1 1
883 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 12 1 3 1 3 1 1 1 1
884 ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
885 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
886 ซอยสามเสน 12 12 1 1 1 3 1 1 1 2
887 ซอยเจริญพร 1 12 1 2 1 1 2 1 2 1
888 ซอยเศรษฐศิริ 2 12 1 4 1 1 1 1 1 1
889 ซอยวัดคลองไส้ไก่ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
890 ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
891 ซอยรามคำแหง 89/2 12 1 3 1 3 1 1 1 1
892 ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
893 ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) 12 1 2 1 1 1 1 2 2
894 ซอยโพธิ์ 12 1 2 1 3 1 1 1 1
895 ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
896 ซอยพิษณุโลก 4 12 1 2 1 2 2 1 2 1
897 ถนนเกล็ดทอง 12 1 3 1 3 1 1 1 1
898 ซอยพระยาสุนทรพิมล 12 1 3 1 3 1 1 1 1
899 ตรอกหม่อมเชื่อม 12 1 3 1 3 1 1 1 1
900 ซอยนายลอย 12 1 3 1 3 1 1 1 1

Pages