ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
701 ถนนศิริอำมาตย์ 15 1 1 1 2 1 2 2 4
702 ซอยอิสรภาพ 24 15 1 2 1 2 4 1 2 1
703 ตรอกเสถียร 15 1 1 1 3 2 2 2 2
704 ซอยเสนารักษ์ 15 1 1 1 1 3 4 3 1
705 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 15 1 2 2 2 2 2 2 1
706 ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) 15 1 3 1 2 2 2 2 2
707 ซอยทิพย์วารี 15 1 3 1 3 2 1 2 2
708 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
709 ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
710 ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) 15 1 2 2 2 2 1 2 2
711 ซอยทองหล่อ 2 15 1 1 2 2 2 2 2 2
712 ซอยโชคดี 15 1 2 1 2 2 2 2 2
713 ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) 15 1 3 1 3 2 2 2 1
714 ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) 15 1 2 2 2 2 2 2 1
715 ซอยอารีย์ 3 15 1 1 1 2 3 2 3 1
716 ซอยวังหลัง 15 15 1 4 1 3 2 1 1 1
717 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
718 ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) 15 1 3 1 3 2 1 2 2
719 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
720 ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) 14.5 1 1 1 3 4 1 1 2
721 ซอยสว่าง 8 14.5 1 3 1 2 3 1 2 1
722 ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) 14.5 1 2 1 1 4 1 2 1
723 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 14.5 1 2 2 1 2 2 2 2
724 ซอยโรงพิมพ์กองสลาก 14.5 1 2 1 2 2 2 2 1
725 ตรอกราษฎร์อุทิศ 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
726 ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) 14.5 1 1 1 1 3 2 1 3
727 ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) 14.5 1 1 1 3 5 1 1 1
728 ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ 14.5 1 3 1 2 2 2 2 1
729 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
730 ซอยศาลาแดง 2 (ซอยคอนแวนต์ 2) 14.5 1 2 1 3 2 1 2 2
731 ซอยฟูศักดิ์ 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
732 ซอยอิสรภาพ 26 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
733 ซอยสุขุมวิท 59 (ซอยบุญชนะ) 14.5 1 2 1 2 1 2 2 2
734 ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
735 ซอยรามคำแหง 95 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
736 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 14.5 1 1 3 2 2 1 2 2
737 ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
738 ซอยหลังสวน 5 14.5 1 1 1 3 2 1 2 3
739 ซอยสุขุมวิท 79 (ซอยนิยม) 14.5 1 2 1 3 3 1 1 2
740 ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) 14.5 1 1 2 2 2 1 2 2
741 ซอยอรรถกวี 2 14.5 1 2 1 3 2 1 2 2
742 ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
743 ซอยอร่ามศรี 14.5 5 1 1 1 3 1 1 1
744 ถนนจักรวรรดิ์ 14 1 3 1 5 1 1 1 1
745 ถนนวัดทองเพลง 14 1 1 1 3 5 1 1 1
746 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 14 1 2 1 2 2 2 2 2
747 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 14 1 2 2 2 2 2 2 1
748 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 7 (ซอยศักดิ์สิน) 14 1 4 1 3 1 1 1 1
749 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1
750 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) 14 1 2 1 2 2 2 2 2
751 ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) 14 2 2 1 3 2 1 2 1
752 ซอยสุนทรพิมล 14 1 3 1 2 2 1 2 1
753 ตรอกมานะวิทยา 14 1 4 1 3 1 1 2 1
754 ซอยชินมาศ 14 1 2 1 4 2 1 1 1
755 ซอยพิบูลวัฒนา 14 14 1 1 1 2 1 2 4 1
756 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 14 (ซอยสุริยะเดช) 14 1 1 1 3 3 1 2 2
757 ซอยเจริญนคร 9 (วัดสุวรรณ) 14 1 2 1 2 2 1 2 2
758 ซอยเอกมัย 15 (ซอยกันตะบุตร 2) 14 1 2 1 1 2 2 2 2
759 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 14 1 1 1 2 2 1 2 3
760 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 14 1 1 1 2 3 1 3 2
761 ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) 14 1 2 1 3 2 1 2 1
762 ซอยเจริญสุข 14 1 2 1 3 2 1 2 1
763 ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) 14 1 3 1 3 2 1 2 1
764 ซอยวิเศษสรรค์ 14 1 4 1 2 2 1 2 1
765 ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) 14 1 1 1 2 2 1 2 3
766 ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) 14 1 2 1 2 2 1 2 2
767 ซอยเจริญกรุง 56 14 1 4 1 3 2 1 1 1
768 ซอยลาดพร้าว 2 14 1 2 1 1 3 1 2 3
769 ซอยสันติเสวี 1 14 1 2 1 2 2 2 2 2
770 ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) 14 1 3 1 3 2 1 1 1
771 ซอยรามคำแหง 93 14 1 3 1 2 1 1 1 3
772 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 3-2 14 1 2 3 1 1 2 2 1
773 ซอยวัดกัลยาณ์ 14 1 2 1 3 2 1 2 1
774 ซอยท่าดินแดง 9 14 1 3 1 2 2 1 2 2
775 ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) 14 1 3 1 3 2 1 2 1
776 ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) 14 3 3 1 3 1 1 1 1
777 ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ 14 1 3 1 1 2 3 1 1
778 ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) 14 1 1 1 1 4 1 2 2
779 ซอยชวกุล 14 1 1 1 3 2 2 2 1
780 ถนนอาจณรงค์ 14 1 3 3 3 1 1 1 1
781 ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) 14 1 2 1 3 2 1 2 1
782 ซอยลาดพร้าว 146 (ซอยเหนือพัฒนา) 14 1 3 1 2 2 1 2 1
783 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 13.5 1 2 1 2 1 2 2 1
784 ซอยเจริญรัถ 12 13.5 1 3 1 2 2 1 2 1
785 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 13.5 1 2 1 1 2 3 2 1
786 ซอยลาดพร้าว 146/1 13.5 1 3 1 2 2 1 1 1
787 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 13.5 1 2 2 1 2 1 2 2
788 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 1
789 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) 13.5 1 1 1 1 2 2 2 2
790 ซอยพิบูลวัฒนา 13 13.5 1 2 1 2 1 3 2 1
791 ซอยพิบูลวัฒนา 6 13.5 1 1 1 3 2 1 2 1
792 ซอยพิบูลวัฒนา 7 13.5 1 2 1 2 2 2 2 1
793 ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) 13.5 1 3 1 2 2 1 2 1
794 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 13.5 1 2 2 2 1 3 1 1
795 ถนนทรงเสริม 13.5 1 2 1 1 5 1 1 1
796 ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) 13.5 1 3 1 2 2 1 2 1
797 ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 2
798 ซอยศรีอยุธยา 8 (ซอยเทพหัสดิน) 13.5 1 1 2 1 2 1 2 2
799 ซอยศรีอยุธยา 3 (ซอยปานเทพ) 13.5 4 1 1 1 2 1 2 1
800 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 (ซอยสิทธิเกษม) 13.5 1 2 1 3 2 1 2 1

Pages