ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัยsort ascending สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
801 ตรอกเพชรพลอย 16.5 1 4 1 3 2 1 2 2
802 ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ 22 5 3 1 1 3 4 3 2
803 ตรอกภานุมาศ 15 1 3 1 2 2 1 2 2
804 ตรอกมานะวิทยา 14 1 4 1 3 1 1 2 1
805 ตรอกราชสีห์ 16.5 1 3 1 3 5 1 1 1
806 ตรอกราษฎร์อุทิศ 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
807 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
808 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
809 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
810 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
811 ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา 10 1 1 1 3 1 1 1 1
812 ซอยอิสรภาพ 15 17.5 1 3 1 3 2 2 2 2
813 ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
814 ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ 14 1 3 1 1 2 3 1 1
815 ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก 12.5 1 2 1 1 2 1 2 1
816 ซอยหน้าวัดหัวลำโพง 16.5 1 1 1 2 3 1 3 4
817 ตรอกโรงไหม 18.5 1 3 1 1 3 1 5 3
818 ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) 20.5 1 2 1 2 5 2 4 3
819 ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) 16.5 1 3 1 2 2 1 2 4
820 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
821 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
822 ตรอกสี่นาย 13 1 4 1 3 1 1 1 1
823 ซอยพหลโยธิน 19/1 17.5 3 1 1 2 2 3 3 2
824 ถนนจักรวรรดิ์ 14 1 3 1 5 1 1 1 1
825 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) 20.5 1 4 1 3 5 2 2 2
826 ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
827 ซอยโพธิ์แก้ว 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
828 ถนนเจริญรัถ 23.5 1 4 1 2 5 1 5 3
829 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
830 ถนนกิจพานิช 19 1 4 1 3 4 2 2 1
831 ถนนดินแดง 13 1 2 1 3 1 1 1 2
832 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 23 1 2 1 3 5 2 5 3
833 ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) 16.5 1 3 1 1 3 2 3 2
834 ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) 13.5 1 1 1 2 3 1 2 2
835 ถนนรามบุตรี 27 5 4 1 3 5 1 4 3
836 ถนนไกรสีห์ 21.5 1 3 1 4 4 1 2 5
837 ซอยมเหสักข์ 1 20 1 4 1 2 5 1 1 4
838 ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
839 ถนนเทศบาล สาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
840 ถนนขวัญ 18.5 1 4 1 2 5 1 2 1
841 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
842 ถนนเทศบาลรังสรรใต้ 17 1 1 1 1 4 2 4 1
843 ซอยเพชรบุรี 22 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
844 ถนนกรุงแมน 18 1 4 1 3 5 1 2 1
845 ถนนกลันตัน 22.5 3 3 1 2 5 3 4 1
846 ถนนบริพัตร 22 1 4 1 3 5 2 3 2
847 ซอยพิบูลวัฒนา 8 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
848 ตรอกเสถียร 15 1 1 1 3 2 2 2 2
849 ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) 15.5 3 1 1 2 4 1 2 1
850 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ 18.5 1 3 1 2 5 1 3 2
851 ซอยกุฎีจีน 13.5 1 2 1 5 1 1 1 1
852 ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18 1 5 1 2 5 1 1 1
853 ซอยสุนทรพิมล 14 1 3 1 2 2 1 2 1
854 ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) 16 2 2 1 2 2 2 2 2
855 ซอยจันทรเจริญสุข 12.5 1 1 1 1 2 2 2 2
856 ตรอกหมอเพชรพลอย 13.5 1 4 1 3 1 1 1 1
857 ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 2 4 1 2 5 1 1 1
858 ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) 16 2 2 1 1 3 2 3 2
859 ถนนกำแพงเพชร 5 18.5 1 1 1 3 5 1 5 1
860 ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
861 ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17 1 3 1 3 5 1 1 2
862 ซอยไผ่สิงห์โต 15 1 1 1 4 2 2 2 1
863 ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
864 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
865 ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 19.5 1 5 1 3 5 1 1 2
866 ซอยไพบูลย์สมบัติ 23 4 5 1 3 5 1 1 3
867 ถนนราชดำเนินนอก 21.5 4 2 1 4 2 2 5 1
868 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
869 ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) 17 1 2 1 2 3 2 3 2
870 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
871 ถนนอรุณอมรินทร์ 3 (ถนนเทศบาล สาย 2) 17 1 2 1 3 5 1 2 1
872 ถนนศุภมิตร 20 1 4 1 3 5 2 2 2
873 ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 19.5 1 3 1 3 5 1 4 1
874 ซอยวังหลัง 11 15.5 1 4 1 3 2 1 1 2
875 ถนนสว่าง 18 1 4 1 3 3 1 3 1
876 ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) 18.5 1 1 1 2 3 3 4 2
877 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
878 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
879 ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
880 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
881 ถนนศาลาแดง 25.5 4 2 1 3 5 1 5 3
882 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
883 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
884 ซอยแก้วฟ้า 20.5 1 3 1 2 3 1 5 3
885 ซอยโกลิต 11.5 1 1 1 1 2 2 1 2
886 ถนนราชดำเนินกลาง 23 5 3 1 4 2 2 3 2
887 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
888 ซอยข้างโรงหนังโอเดียน 19.5 1 3 1 2 5 1 5 1
889 ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) 18.5 1 2 1 2 5 2 2 2
890 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 22.5 1 2 1 5 4 2 5 1
891 ซอยข้างวัดปทุมคงคา 17.5 1 2 1 2 5 1 4 1
892 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
893 ถนนนี้จงสวัสดิ์ 21.5 1 3 1 3 5 2 5 1
894 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
895 ถนนเฉลิมเขต 1 20 1 4 1 2 5 1 2 3
896 ถนนเฉลิมเขต 3 21.5 1 4 1 4 5 1 2 2
897 ซอยสามเสน 8/1 15 1 1 1 3 2 1 3 2
898 ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) 19 1 2 1 2 5 1 5 1
899 ซอยจงรักษ์นรสิงห์ 10 1 1 1 2 1 1 1 1
900 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3

Pages