ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort descending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยรังรักษ์เหนือ 16 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ซอยดวงพร 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ซอยรังรักษ์เหนือ 10 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ซอยอรพิน 9 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 9 1 1 1 2 1 1 1 1
6 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 9.5 1 1 1 2 1 1 1 1
7 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
8 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
9 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 10 1 2 1 1 1 1 1 1
10 ถนนนครปฐม 10 1 1 1 3 1 1 1 1
11 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
12 ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา 10 1 1 1 3 1 1 1 1
13 ซอยจงรักษ์นรสิงห์ 10 1 1 1 2 1 1 1 1
14 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) 10 1 2 1 1 1 1 1 1
15 ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ 10 1 3 1 1 1 1 1 1
16 ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) 10 1 1 1 1 1 1 2 1
17 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 10 1 2 1 2 1 1 1 1
18 ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) 10.5 1 2 1 1 1 1 1 2
19 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 10.5 1 1 1 1 1 1 2 1
20 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 10.5 1 1 1 2 1 2 1 1
21 ซอยประชานิมิตร 1 10.5 1 2 1 2 1 1 1 1
22 ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 10.5 1 3 1 1 1 1 1 1
23 ซอยเจริญรัถ 16/1 10.5 1 1 1 1 2 1 2 1
24 ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 10.5 1 2 1 1 2 1 1 1
25 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 10.5 1 2 1 1 1 1 1 1
26 ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร 10.5 1 2 1 2 1 1 1 1
27 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 10.5 1 1 1 1 1 2 1 1
28 ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) 11 1 3 1 2 1 1 1 1
29 ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) 11 1 1 1 2 1 1 2 1
30 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 11 1 2 1 1 1 1 1 2
31 ซอยสวลี 11 1 2 1 2 1 1 1 1
32 ถนนสราญรมย์ 11 1 1 1 2 1 1 2 1
33 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 11 1 1 2 2 1 1 1 1
34 ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) 11 1 1 1 1 2 1 2 1
35 ซอยวิภาวดีรังสิต 26 11 1 2 1 1 1 2 1 1
36 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 11 1 1 1 1 1 3 1 1
37 ซอยรังรักษ์เหนือ 34 11 1 2 1 1 1 1 1 2
38 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 11 1 1 1 1 1 3 1 1
39 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 11 1 1 2 1 1 2 1 1
40 ซอยพิบูลวัฒนา 1 11 1 2 1 2 1 2 1 1
41 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) 11.5 1 1 1 3 2 1 1 1
42 ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) 11.5 1 4 1 1 1 1 1 1
43 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 11.5 1 1 1 2 1 3 1 1
44 ซอยสุทธิศึกษา 11.5 1 3 1 1 2 1 1 1
45 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
46 ซอยเจริญพร 2 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
47 ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
48 ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
49 ถนนเรารักในหลวง 11.5 1 1 1 3 1 1 1 1
50 ซอยศรีอยุธยา 11 11.5 1 2 1 2 1 1 1 2
51 ซอยโพธิ์แก้ว 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
52 ตรอกบ้านพานถม 11.5 1 2 1 1 1 1 1 3
53 ซอยพัฒนช่าง 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
54 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
55 ซอยโกลิต 11.5 1 1 1 1 2 2 1 2
56 ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
57 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
58 ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 11.5 1 2 1 3 1 1 1 1
59 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 11.5 1 1 2 1 1 1 1 3
60 ซอยพิษณุโลก 4 12 1 2 1 2 2 1 2 1
61 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
62 ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
63 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
64 ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) 12 1 1 1 1 2 1 2 2
65 ถนนเกล็ดทอง 12 1 3 1 3 1 1 1 1
66 ซอยเจริญพร 1 12 1 2 1 1 2 1 2 1
67 ซอยสามเสน 12 12 1 1 1 3 1 1 1 2
68 ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
69 ซอยรามคำแหง 89/2 12 1 3 1 3 1 1 1 1
70 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 12 1 2 2 1 1 2 1 1
71 ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ 12 1 2 1 4 1 1 1 1
72 ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) 12 1 2 1 1 1 1 2 2
73 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 12 1 3 1 3 1 1 1 1
74 ซอยวัดคลองไส้ไก่ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
75 ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
76 ซอยนายลอย 12 1 3 1 3 1 1 1 1
77 ซอยเศรษฐศิริ 2 12 1 4 1 1 1 1 1 1
78 ซอยพระยาสุนทรพิมล 12 1 3 1 3 1 1 1 1
79 ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) 12 1 2 1 1 2 1 2 1
80 ซอยโพธิ์ 12 1 2 1 3 1 1 1 1
81 ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) 12 1 3 1 3 1 1 1 1
82 ตรอกหม่อมเชื่อม 12 1 3 1 3 1 1 1 1
83 ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ 12 1 3 1 3 1 1 1 1
84 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 12 1 3 1 3 1 1 1 1
85 ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 12 1 3 1 3 1 1 1 1
86 ซอยสวนเงิน 12 1 3 1 3 1 1 1 1
87 ซอยเจริญกรุง 6 (ซอยพิชิต) 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
88 ซอยลาดพร้าว 129 12.5 1 3 1 2 1 1 1 1
89 ซอยสว่าง 5 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
90 ซอยพิบูลวัฒนา 3 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
91 ซอยสุขุมวิท 58 (ซอยจิตตพงษ์) 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
92 ซอยสว่าง 4 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
93 ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ 2 12.5 1 3 1 3 1 1 1 1
94 ซอยพิบูลวัฒนา 12 12.5 1 2 1 1 1 3 2 1
95 ซอยพิบูลวัฒนา 8 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
96 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 12.5 1 2 1 1 1 4 1 1
97 ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) 12.5 1 2 1 1 2 1 2 2
98 ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) 12.5 1 2 1 3 1 1 1 2
99 ซอยเจริญนคร 14/2 (แกรนด์ทาวเวอร์อินน์) 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
100 ซอยจันทรเจริญสุข 12.5 1 1 1 1 2 2 2 2

Pages