กรุงเทพฯ 28 ก.พ. – ถนนราชวงศ์ คือ ถนนเดินดีอันดับ 1 หรือเป็นถนนที่เหมาะกับการเป็นเมืองเดินได้-เมืองเดินดีของ กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง โดย กทม.เตรียมนำแนวคิดไปต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะส่งผลต่อการกระจายรายได้ให้กับคนทุกกลุ่ม นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน. -สำนักข่าวไทย