ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรมsort ascending
201 ถนนพระอาทิตย์ 29 5 2 3 3 5 2 5 3
202 ถนนลาดพร้าว 20 1 3 3 3 2 2 2 3
203 ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) 14.5 1 1 1 1 3 2 1 3
204 ซอยธารารมณ์ 2 18.5 1 2 1 2 2 3 3 3
205 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
206 ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) 20.5 1 2 2 2 4 2 4 3
207 ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) 20 2 4 1 2 5 1 1 3
208 ถนนสี่พระยา 27.5 2 4 3 3 5 2 5 3
209 ซอยสุขุมวิท 52 17 1 1 2 3 3 1 2 3
210 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 27 5 2 2 3 4 4 2 3
211 ซอยสุขุมวิท 93 18.5 1 3 1 1 5 1 2 3
212 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 23 1 1 3 1 5 3 5 3
213 ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) 19.5 2 3 2 2 2 3 2 3
214 ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) 24 2 3 1 2 5 2 5 3
215 ซอยสุวินทวงศ์ 8 (ซอยวนาทิพย์) 21 2 3 3 1 5 3 1 3
216 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
217 ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) 22 3 2 1 1 4 3 5 3
218 ถนนสุขุมวิท 29 5 3 2 3 5 2 5 3
219 ถนนสุรวงศ์ 27 3 3 3 2 5 2 5 3
220 ถนนอรุณอมรินทร์ 22 1 3 2 3 4 2 4 3
221 ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) 18.5 3 2 2 1 2 3 2 3
222 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
223 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 14 1 1 1 2 2 1 2 3
224 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 13 1 2 1 3 1 1 1 3
225 ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) 18 2 2 1 1 3 2 3 3
226 ซอยสุขุมวิท 95/1 21.5 2 4 1 2 5 1 2 3
227 ถนนอิสรภาพ 28 2 4 2 4 5 2 5 3
228 ซอยรองเมือง 4 19.5 1 4 1 3 5 1 1 3
229 ซอยเจริญกรุง 54 16.5 1 3 1 3 3 1 1 3
230 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
231 ซอยสีลม 7 (ซอยศิริจุลเสวก) 13 1 1 1 3 1 1 1 3
232 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
233 ซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์) 16.5 1 2 2 1 2 2 2 3
234 ซอยจันทน์ 44 24 1 3 1 2 5 4 4 3
235 ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) 22 3 1 1 3 5 1 4 3
236 ซอยจินดาถวิล 24 1 4 2 4 4 2 3 3
237 ซอยสาทร 8 (ซอยพิพัฒน์ 1) 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
238 ซอยท่ากลาง 17.5 1 3 1 4 2 1 2 3
239 ซอยสำราญราษฎร์ 21 1 4 2 2 5 2 2 3
240 ซอยสยามสแควร์ 1 28.5 3 5 2 4 5 2 4 3
241 ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) 16 1 3 1 3 2 1 1 3
242 ซอยเจริญกรุง 38 (ซอยชาเตอร์แบงค์) 21 5 3 2 2 2 1 2 3
243 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 16.5 1 3 1 2 3 1 2 3
244 ซอยสยามสแควร์ 3 26.5 1 5 2 4 5 2 4 3
245 ซอยสยามสแควร์ 4 23 5 3 1 2 2 5 1 3
246 ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) 18.5 1 3 1 1 5 3 1 3
247 ซอยสยามสแควร์ 6 23 3 2 2 3 5 2 2 3
248 ซอยสยามสแควร์ 7 30.5 3 4 3 3 5 4 4 3
249 ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) 24 1 2 3 2 5 3 5 3
250 ซอยวานิช 1 28 5 4 2 3 5 3 2 3
251 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) 19.5 1 3 1 3 4 1 3 3
252 ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) 16.5 1 2 1 1 3 2 3 3
253 ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) 17.5 1 2 1 4 2 2 2 3
254 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
255 ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) 15.5 1 2 1 1 4 1 2 3
256 ซอยลาดหญ้า 17/1 20.5 1 1 1 3 5 1 5 3
257 ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) 21.5 1 4 1 4 5 1 2 3
258 ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) 21 1 5 1 1 5 2 2 3
259 ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) 17 1 4 1 1 5 1 1 3
260 ซอยสยามสแควร์ 10 22 1 4 1 3 5 1 3 3
261 ถนนเจริญนคร 25 1 3 2 3 5 2 5 3
262 ซอยลาดพร้าว 2 14 1 2 1 1 3 1 2 3
263 ซอยแองโกลพลาซ่า 17.5 1 4 1 2 2 2 2 3
264 ซอยชิดลม 22.5 1 2 2 2 5 1 5 3
265 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) 19 2 3 3 1 2 1 3 3
266 ซอยชนะสงคราม 19 1 3 1 3 5 1 2 3
267 ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) 14 1 1 1 2 2 1 2 3
268 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
269 ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 19.5 1 3 1 3 5 3 1 2
270 ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) 21 1 2 1 2 5 2 5 2
271 ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 15.5 1 3 1 3 3 1 1 2
272 ถนนกรุงเกษม 27 4 3 2 3 5 2 5 2
273 ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) 12.5 1 2 1 3 1 1 1 2
274 ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) 18.5 1 3 1 3 5 1 2 2
275 ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) 16 1 2 1 1 5 2 1 2
276 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) 18 1 1 1 3 5 4 1 2
277 ตรอกฉลองกรุง 20.5 1 3 3 1 4 2 3 2
278 ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) 15 1 3 1 1 2 2 2 2
279 ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) 17 1 4 1 3 2 1 2 2
280 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 29.5 5 1 3 3 5 5 4 2
281 ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 21.5 1 4 2 2 5 3 2 2
282 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
283 ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) 18 1 3 1 5 2 1 2 2
284 ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
285 ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) 20 1 1 1 1 5 3 5 2
286 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
287 ซอยจันทน์ 46 17.5 1 3 1 3 4 1 2 2
288 ซอยอิสรภาพ 15 17.5 1 3 1 3 2 2 2 2
289 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
290 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
291 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 19 1 4 2 1 4 2 2 2
292 ซอยรัชดาภิเษก 6 20.5 1 4 1 2 5 2 2 2
293 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
294 ซอยรังรักษ์เหนือ 34 11 1 2 1 1 1 1 1 2
295 ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) 17.5 1 5 1 1 5 1 1 2
296 ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) 18.5 1 5 1 1 5 1 2 2
297 ซอยสามเสน 2 24 4 3 1 3 5 1 4 2
298 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
299 ซอยไมตรีวานิชย์ 24.5 4 3 4 3 5 1 2 2
300 ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) 12 1 2 1 1 1 1 2 2

Pages